Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Đoàn Văn Vực
  Ngày sinh: 05/05/1965
  Quê quán: Xã Hoằng Quỳ – huyện Hoằng Hóa – Thanh Hóa
  Thường trú: Xã Hoằng Quỳ – huyện Hoằng Hóa – Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Chủ tịch MTTQ xã
  Họ và Tên: Lê Thị Thiện
  Ngày sinh: 02/07/1982
  Quê quán: Xã Hoằng Quỳ – huyện Hoằng Hóa – Thanh Hóa
  Thường trú: Xã Hoằng Quỳ – huyện Hoằng Hóa – Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học Luật
  Chức vụ : Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã
  Họ và Tên: Lê Thị Hồng Vân
  Ngày sinh: 10/09/1992
  Quê quán: Xã Hoằng Quỳ – huyện Hoằng Hóa – Thanh Hóa
  Thường trú: Xã Hoằng Quỳ – huyện Hoằng Hóa – Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Bí thư Đoàn TN xã
  Họ và Tên: Lê Đăng Trung
  Ngày sinh: 18/04/1971
  Quê quán: Xã Hoằng Quỳ – huyện Hoằng Hóa – Thanh Hóa
  Thường trú: Xã Hoằng Quỳ – huyện Hoằng Hóa – Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Chủ tịch Hội Nông dân xã
  Họ và Tên: Đoàn Văn Cầu
  Ngày sinh: 15/09/1955
  Quê quán: Xã Hoằng Quỳ – huyện Hoằng Hóa – Thanh Hóa
  Thường trú: Xã Hoằng Quỳ – huyện Hoằng Hóa – Thanh Hóa
  Trình độ :
  Chức vụ : Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã
Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
250501