Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
138/BC-UBND20/04/2022Triển khai thực hiện Đề án 06
37/BC-UBND20/04/2022Kết quả công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021
33/BC-UBND15/04/2022Đánh giá việc thực hiện tăng cường năng lực đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020.
28/BC-UBND09/4/2022Kết quả thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia
129/QĐ-UBND05/04/2022V/v Thành lập Tổ công tác thôn Tây Phúc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030
28/QĐ-UBND05/04/2022V/v Thành lập Tổ công tác thôn Đông Khê triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030
27/QĐ-UBND05/04/2022V/v Thành lập Tổ công tác thôn Ích Hạ triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030
26/QĐ-UBND05/04/2022V/v Thành lập Tổ công tác thôn Trọng Hậu triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030
25/QĐ-UBND05/04/2022V/v thành lập Tổ công tác thôn Trung Tiến về triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030
23/QĐ-UBND05/04/2022V/v Thành lập Tổ công tác thôn Phúc Tiên triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030
23/QĐ-UBND05/04/2022V/v Thành lập Tổ công tác thôn Đông Nam triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030
22/QĐ-UBND05/04/2022V/v Thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030
47/KH-UBND04/04/2022Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn xã Hoằng Quỳ
43/KH-UBND31/03/2022Về việc triển khai công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã, năm 2022
39/KH-UBND28/03/2022Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 xã Hoằng Quỳ năm 2022
38/KH-UBND28/03/2022Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 xã Hoằng Quỳ, giai đoạn 2022 - 2025
38/KH-UBND28/03/2022Tổ chức Lễ công bố thôn Trọng Hậu Đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021
14/BC-UBND15/03/2022về việc đăng ký chuyển đổi số cấp xã
13/BC-UBND15/03/2022Công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trƣờng điện tử quý I năm 2022
12/BC-UBND15/03/2022Kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính quý 1 năm 2022 trên địa bàn xã Hoằng Quỳ
26/KH-UBND11/03/2022Triển khai công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã, năm 2022
25/KH-UBND11/03/2022Về việc tự kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, văn bản áp dụng pháp luật trên địa bàn xã, năm 2022
23/KH-UBND11/03/2022Thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, năm 2022
22/KH-UBND11/03/2022Tiêm phòng vắc xin, phòng chống dịch cho đàn gia súc, gia cầm Đợt 1 năm 2022
11/BC-UBND11/03/2022Cải cách hành chính Quý 1 năm 2022
112/KH-UBND21/02/2022Tổ chức công khai thực hiện những nội dung dân bàn biểu quyết trên địa bàn xã Hoằng Quỳ năm 2022
11/KH-UBND21/02/2022Tổ chức công khai thực hiện những nội dung dân bàn biểu quyết trên địa bàn xã Hoằng Quỳ năm 2022
8/QĐ-UBND17/01/2022Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ xã và Nghị quyết của HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2022
08/QĐ-UBND15/01/2022Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ xã và Nghị quyết của HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2022
06/KH-UBND15/01/2022Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2023
1/2
12
Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
250501