Hoạt động của HĐND xã

KỲ HỌP THỨ NHẤT HĐND XÃ HOẰNG QUỲ KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026: BẦU CÁC CHỨC DANH HĐND, UBND XÃ.

Sáng ngày 28/6/2021, HĐND xã Hoằng Quỳ khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất, bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND xã theo thẩm quyền.

Tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (theo hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 20/01/2021 của BCH TƯ Đảng)

Ngày 20/01/2021, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn 36-HD/BTCTW về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Tin về hội nghị Trển khai kế hoạch bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chiều ngày 20/2/2021 tại Hội trường xã, UBBC tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 2026.

XÃ HOẰNG QUỲ TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 11 HĐND KHOÁ XX, NHIỆM KỲ 2016 2021

Sáng ngày 8/1/2021, tại hội trường xã, xã Hoằng Quỳ đã tổ chức kỳ họp thứ 11 HĐND xã khoá XX , nhiệm kỳ 2016 2021.
Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
250501