XÃ HOẰNG QUỲ TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 11 HĐND KHOÁ XX, NHIỆM KỲ 2016 2021

Đăng lúc: 00:00:00 08/01/2021 (GMT+7)

Sáng ngày 8/1/2021, tại hội trường xã, xã Hoằng Quỳ đã tổ chức kỳ họp thứ 11 HĐND xã khoá XX , nhiệm kỳ 2016 2021.

 

 

 

 

Không có mô tả. Toàn cảnh kỳ họp

Về dự kỳ họp có đồng chí đại biểu HĐND huyện được bầu tại khu vực. Tham dự kỳ họp có các đại biểu HĐND xã khoá XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021; trưởng các ngành, đoàn thể chính trị xã hội, Bí thư chi bộ, trưởng các thôn trên địa bàn xã. Kỳ họp đã được truyền thanh trực tiếp trên hệ thống truyền thanh địa phương để nhân dân theo dõi.

 

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe các báo cáo: báo cáo tình hình KTXH – QPAN năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; báo cáo công tác tài chính ngân sách năm 2020, nhiệm vụ thu và phân bổ ngân sách xã năm 2021; Báo cáo của HĐND nhân dân xã về tình hình tổ chức và các hoạt động của HĐND xã năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND xã; báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 11 HĐND xã khoá XX; báo cáo tình hình hoạt động của các Ban HĐND xã và kết quả thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết tại kỳ họp; thông báo của Ban thường trực Uỷ ban MTTQ xã về hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền và báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri của Uỷ ban MTTQ xã đối với HĐND, UBND và đại biểu HĐND xã trước kỳ họp thứ 11. 

Không có mô tả.

Đ/c Lê Văn hải  - TV ĐU – Phó CT UBND xã thông qua kỳ họp các báo cáo của UBND

Qua các báo cáo được trình tại kỳ họp cho thấy: năm 2020 mặc dù gặp nhiều khó khăn trong tình hình KTXH chung của huyện và cả nước nhưng xã Hoằng Quỳ đã luôn bám sát sự chỉ đạo của các cấp, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân nên nhiều chỉ tiêu  đặt ra từ đầu năm đã đạt và vượt kế hoạch đề ra, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt. Năm 2020, toàn xã đã đề ra 23 chỉ tiêu KTXH – ANQP nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển tại địa phương, nhiều chỉ tiêu đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức so với kế hoạch đề ra.

Ý kiến thảo luận cua các đại biểu HĐND xã và các đại biểu tham dự kỳ họp đã tập trung tham gia vào các báo cáo, đặc biệt là đóng góp nhiều giải pháp nhằm thực hiện phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 với các chỉ tiêu KTXH – QPAN cơ bản nhằm thực hiện thành công các mục tiêu phát triển tại địa phương.

Tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Quang Khánh  - HUV – ĐB HĐND huyện đã thay mặt tổ ĐB HĐND được bầu tại khu vực thông tin tới các đại biểu kết quả kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 

Kỳ họp cũng đã nghe các tờ trình và thông qua 4 nghị quyết: Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển KTXH – QPAN năm 2021; Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu NSNN - chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách xã năm 2021; Nghị quyết về đầu tư công…..

Sau 1/2  ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương kỳ họp thứ 11 HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã kết thúc và thành công tốt đẹp./.

                                                                   Đặng Thu Hương - CC VHXH
Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
250501