Công khai kết quả giải quyết TTHC

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 1 tháng 7 năm 2022( Từ ngày 27/6/2022 - 01/7/2022)

Công khai kết quả giải quyết TTHC ( Từ ngày 27/6/2022 - 01/7/2022)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 4 tháng 6 năm 2022 ( Từ ngày 20/6/2022 - 24/9/2022)

Công khai kết quả giải quyết TTHC ( Từ ngày 20/6/2022 - 24/9/2022)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 3 tháng 6 ( Từ ngày 13/6/2022- 17/6/2022)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 3 tháng 6 ( Từ ngày 13/6/2022- 17/6/2022)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 2 tháng 6 năm 2022 ( Từ ngày 06/6/2022 - 10/6/2022)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 2 tháng 6 năm 2022
Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
96
Hôm qua:
133
Tuần này:
96
Tháng này:
1306
Tất cả:
244881