Xây dựng Đảng

ĐẢNG BỘ XÃ HOẰNG QÙY TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ XÃ (25/10/1953 25/10/2023).

Sáng ngày 25/10/2023, Đảng bộ xã Hoằng Qùy đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ xã (25/10/1953 25/10/2023).

ĐẢNG ỦY XÃ HOẰNG QÙY TỔ CHỨC LỄ TRAO HUY HIỆU ĐẢNG ĐỢT 19/5

ĐẢNG ỦY XÃ HOẰNG QÙY TỔ CHỨC LỄ TRAO HUY HIỆU ĐẢNG ĐỢT 19/5; HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VÀ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023.

ĐẢNG ỦY XÃ HOẰNG QÙY TỔ CHỨC LỄ TRAO HUY HIỆU ĐẢNG ĐỢT 19/5; HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VÀ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023.

ĐẢNG ỦY XÃ HOẰNG QÙY TỔ CHỨC LỄ TRAO HUY HIỆU ĐẢNG ĐỢT 19/5; HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VÀ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023.

ĐẢNG BỘ XÃ HOẰNG QÙY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ VÀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KỶ LUẬT ĐẢNG, NHIỆM KỲ 2020-2025.

Chiều ngày 31/5/2023, Đảng bộ xã Hoằng Qùy tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025.

ĐẢNG BỘ XÃ HOẰNG QÙY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ VÀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KỶ LUẬT ĐẢNG, NHIỆM KỲ 2020-2025.

Chiều ngày 31/5/2023, Đảng bộ xã Hoằng Qùy tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025.

ĐẢNG ỦY XÃ HOẰNG QUỲ TRIỂN KHAI HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 02-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRJ VÀ CÁC CHỈ THỊ, KẾT LUẬN CỦA BAN BÍ THƯ (KHÓA XIII). TỔNG KẾT 10 NĂM CÔNG TÁC XÂY DỰNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN.

ĐẢNG ỦY XÃ HOẰNG QUỲ TRIỂN KHAI HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 02-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRJ VÀ CÁC CHỈ THỊ, KẾT LUẬN CỦA BAN BÍ THƯ (KHÓA XIII). TỔNG KẾT 10 NĂM CÔNG TÁC XÂY DỰNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN.

Ban chấp hành Đảng bộ xã Hoằng Quỳ họp lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Nghị quyết quyết cải tạo vườn tạp xây dựng vườn mẫu giai đoạn 2021 - 2025.

Chiều ngày 16/7/2021 Ban chấp hành đảng bộ xã Hoằng Quỳ đã tổ chức họp lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết cải tạo vườn tạp xây dựng vườn mẫu giai đoạn 2021 - 2025. Đ/c Đoàn Văn Cảnh - Huyện ủy viên - BTĐU - CT HĐND xã chủ trì hội nghị.

Đ/c Lê Văn Phượng Thường vụ Đảng ủy PCT UBND xã tham gia chung kết Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp huyện năm 2019 huyện Hoằng Hóa

Hội thi được tổ chức vào sáng ngày 19/9/2019 tại Trung tâm Bồi dường chính trị huyện, đ/c Lê Văn Phượng tham gia hội thi với nội dung báo cáo quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 35 nhiệm kỳ 2015 2020.

Hội thi học tập di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Báo cáo viên giỏi năm 2019 tại cụm KTXH số 2 huyện Hoằng Hóa

Ngày 30/07/2019, tại hội trường xã Hoằng Quỳ, Ban tuyên giáo (BTG) Huyện ủy Hoằng Hóa đã tổ chức hội thi học tập di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Báo cáo viên giỏi năm 2019 tại cụm KTXH số 2.
Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
250501