Bài tuyên truyền về thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự trên địa bàn xã Hoằng Quỳ

Đăng lúc: 20:00:00 14/10/2022 (GMT+7)

NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN VỀ LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HOẰNG QUỲ

 

 

                  Kính thưa  quý vị và toàn thể Nhân dân!

 Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Thực hiện tốt Nghĩa vụ quân sự là góp phần quan trọng để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

          Ngày 05 tháng 10 năm 2022, Ủy ban nhân dân xã Hoằng Quỳ đã ban hành Kế hoạch số 127/KH-UBND về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Để công tác tuyển, gọi công dân nhập ngũ năm 2022 đảm bảo quân số, chất lượng và khách quan, minh bạch, Ủy ban nhân dân xã Hoằng Quỳ tuyên truyền để nhân dân trên địa bàn hiểu và thực hiện tốt các nội dung sau.

1. Thực hiện nghĩa vụ quân sự

- Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự.

- Độ tuổi gọi nhập ngũ: Nam công dân đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Công dân đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. Ưu tiên tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội nhân dân, Công an nhân dân từ độ tuổi thấp đến độ tuổi cao.

2. Tiêu chuẩn tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

Thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày15/4/2016 của liên Bộ Quốc phòng - Bộ Công an hướng dẫn tiêu chuẩn chính trị, nguyên tắc, thủ tục tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội.

- Tiêu chuẩn về sức khoẻ:

Tuyển chọn và gọi nhập ngũ vào Quân đội, Công an nhân dân những công
dân đã được Hội đồng khám sức khỏe thị xã kết luận đạt sức khỏe loại 1, 2, 3
theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30
tháng 6 năm 2016 của Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn khám sức
khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

- Tiêu chuẩn học vấn:

- Tuyển chọn và gọi nhập ngũ vào Quân đội nhân dân những công dân có
trình độ văn hoá từ lớp 8 trở lên; Công an nhân dân có trình độ văn hoá từ lớp 12 trở lên.

- Chú trọng tuyển chọn và gọi nhập ngũ vào Quân đội nhân dân, Công an nhân dân những công dân đã tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, đào tạo nghề và công chức, viên chức, để giảm bớt lưu lượng đào tạo trong Quân đội, Công an nhân dân, góp phần thực hiện công bằng xã hội và
nâng cao chất lượng xây dựng Quân đội, Công an trong tình hình mới.

- Chưa tuyển chọn các trường hợp sau:

+ Đã ra nước ngoài, nay trở về nơi cư trú, nhưng chính quyền địa phương, chưa xác định được rõ ràng về chính trị trong thời gian ở nước ngoài;

+ Đã có đơn của người thân ở nước ngoài, bảo lãnh hoặc đang làm thủ tục
xin ra nước ngoài đoàn tụ với gia đình;

+ Đã và đang tham gia các tổ chức, hội đoàn trái với pháp luật nhà nước
và quy định của địa phương.

3. Về chế độ, chính sách đối với người thực hiện nghĩa vụ quân sự và thân nhân

Người thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân được hưởng các chế độ, chính sách của Nhà nước theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành, như: Hạ sĩ quan, binh sĩ trong thời gian phục vụ tại ngũ được hưởng phụ cấp quân hàm hàng tháng; Được ưu tiên trong tuyển sinh quân sự; Bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của Luật bảo hiểm y tế, được hưởng trợ cấp khó khăn do ngân sách nhà nước bảo đảm; Được trợ cấp tạo việc làm khi xuất ngũ, v.v.

4. Trách nhiệm thực hiện

- Các cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể Thị xã và các phường, xã theo chức năng, nhiệm vụ của mình để phối hợp thực hiện việc khám tuyển và gọi công dân nhập theo kế hoạch, đảm bảo quân số, chất lượng.

Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự: Khi có thông báo khám tuyển phải chấp hành nghiêm túc nội dung thông báo khám tuyển; Trung thực trong quá trình khám tuyển, không được sử dụng các biện pháp nhằm làm sai lệch các chỉ số về sức khỏe hoặc thông tin về hồ sơ cá nhân để trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự.

- Gia đình và tổ dân phố, thôn có công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự quan tâm động viên, tạo điều kiện để con em của gia đình, tổ dân phố, thôn thực hiện các thủ tục khám tuyển và nhập ngũ theo quy định của pháp luật.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan: Có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của pháp luật trong việc khám tuyển và gọi công dân nhập ngũ; Không can thiệp hoặc nhờ người khác can thiệp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để bản thân hoặc người nhà, người thân không thực hiện nghĩa vụ quân sự.

          5. Xử lý vi phạm

          Tổ chức, cá nhân có hành vi trốn tránh, chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

          Hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ, hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu mà vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật./.

,      

  
Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
250501