Bài tuyên truyền nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí minh (19/5/1890 – 19/5/2023) Sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đăng lúc: 00:00:00 19/05/2023 (GMT+7)

Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận thiên tài của cách mạng Việt Nam. Người là một tấm gương sáng trong việc tiếp thu và vận dụng chủ nghĩa MácLê nin trên tinh thần độc lập, tự chủ và sáng tạo.

 

Ngày nay những luận điểm của Người,

vẫn còn nguyên  giá trị và được Đảng ta vận dụng sáng tạo trong sự nghiệp đổi mới.

Có thể nói Hồ Chủ tịch là người đã mở ra một thời đại mới trong lịch sử dân tộc Việt

Nam, thời đại nhân dânViệt Nam đánh thắng các thế lực đế quốc xâm  lược, giải phóng

dân tộc, thực hiện dân chủ nhân dân, xây dựng CNXH, thời đại Hồ Chí Minh.

Chủ Tịch Hồ Chí Minh là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, một chiến sỹ xuất 
sắc, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản Quốc tế và phong trào giải 
phóng  dân  tộc,  một  nhà  văn  hoá  lớn  của  dân  tộc  và  trên  thế  giới.  Tên  tuổi  của 
Người sống mãi trong lòng mỗi người Việt Nam yêu nước và nhân dân yêu chuộng 
hoà bình, tự do và công lý trên toàn thế giới. Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời 
của một chiến sỹ cộng sản trọn đời vì nước vì dân, là biểu tượng của khí phách anh 
hùng, ý trí độc lập tự cường, kiên trì lý tưởng, sáng tạo và quyết thắng, không chịu 
khuất phục trước kẻ thù. Noi gương Người, đã có biết bao cán bộ, đảng viên, đoàn 
viên, thanh niên và đồng bào cả nước đã hy sinh vì Tổ quốc, lấy sự nghiệp chung 
làm lẽ sống, trên dưới một lòng, thương yêu đùm bọc lẫn nhau, tạo ra sức mạnh to 
lớn vượt qua thử thách và hiểm nghèo có lúc tưởng chừng không vượt nổi.

Chủ  Tịch  Hồ  Chí  Minh,  cuộc  đời  và  sự  nghiệp  của  Người  gắn  liền  với  sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Nhân dân ta và dân tộc ta. Những cống hiến của 
Chủ Tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam đã được đồng chí 
Lê  Duẫn  khẳng  định  trong  lời  điếu  văn  bất  hủ  trước  vong  linh  của  Người:  “Từ 
buổi  thiếu  niên  cho  đến  phút  cuối  cùng,  Hồ  Chủ  Tịch  đã  cống  hiến  trọn  đời 
mình cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta và nhân dân thế giới. Người đã 
trải qua  một cuộc  đời  oanh  liệt,  đầy  gian  khổ  hy  sinh,  vô  cùng  cao  thượng  và 
phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ. Đảng ta, nhân dân ta, non sông đất

nước ta đã sinh ra Hồ Chủ Tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại và chính Người 
đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta”.

 

Cuộc đời của Người là một tấm gương chói lọi của chủ nghĩa anh hùng cách

mạng, của tinh thần đoàn kết chiến đấu, của đạo đức giản dị, khiêm tốn, cần kiệm, 
liêm  chính,  chí  công  vô  tư.  Tên  tuổi  của  Người  gắn  liền  với  những  thắng  lợi  vẻ 
vang của cách mạng Việt Nam từ khi Đảng ta ra đời đến nay và tượng trưng cho 
thời đại hiển hách nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Công ơn của Chủ Tịch Hồ 
Chí Minh đối với Đảng, nhân dân và các lực lượng vũ trang chúng ta thật là như 
trời biển. Chủ Tịch Hồ Chí Minh là nhà yêu nước vĩ đại, là người đầu tiên đem ánh 
sáng chủ  nghĩa Mác -  Lê  nin soi khắp  giải đất Việt Nam,  đưa  đường chỉ  lối cho 
chúng  ta.  Dưới  sự  lãnh  đạo  tài  tình  của  Trung  ương  Đảng,  đứng  đầu  là  Hồ  Chủ 
Tịch, cách  mạng  Việt Nam  đã trải qua  muôn  vàn thử thách,  liên tiếp  giành  được 
những  thắng  lợi  hết  sức  vẻ  vang.  Cùng  với  Trung  ương  Đảng,  Hồ  Chủ  Tịch  là 
người  sáng  lập  ra  các  lực  lượng  vũ  trang  cách  mạng  của  nhân  dân  ta.  Người  đã 
chăm lo xây dựng Quân đội ta từ những đội du kích nhỏ bé lúc đầu thành một đội 
quân lớn mạnh như ngày nay. Người đã rèn luyện cho Quân đội ta bản chất tốt đẹp 
và truyền thống vinh quang “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu 
hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng 
hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Đường 
lối chính trị, quân sự, tư tưởng cách mạng của Đảng và Hồ Chủ Tịch là nguồn gốc 
của  mọi thắng  lợi  và  mãi  mãi  là  ngọn cờ chiến thắng của các  lực  lượng  vũ trang 
nhân dân ta.

Cuộc đời của Hồ Chủ Tịch là một tấm gương tuyệt vời về chí khí cách mạng kiên

cường, tinh thần độc lập tự chủ, lòng nhân đạo và yêu mến nhân dân thắm thiết, chí công,

vô tư, tác phong khiêm tốn, giản dị. Tư tưởng và đạo đức cao cả của Người mãi mãi soi

sáng và nâng cao tâm hồn chúng ta, Người mãi mãi chỉ lối cho chúng ta tiến lên phía

trước.

 

 

 

 

  
Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
250501